skip to Main Content
Bel 035 - 52 413 89

Ben jij op dit moment herstellende of in behandeling voor kanker, dan kunnen Lotte en Yvonne als oncologiefysiotherapeuten iets voor je betekenen! Dit team richt zich op de behandeling van mensen met kanker, met name op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen als gevolg van bestraling en/of chemotherapie en aan lymfoedeem. Er zijn echter ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.e?

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. De behandelfase, de herstelfase, de palliatieve fase en de terminale fase. Ieder stadium is anders en dat is van belang voor de doelen die jij samen met onze fysiotherapeut opstelt voor de behandeling.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op de lange termijn. Deze langetermijneffecten kunnen soms pas jaren later optreden, als de behandelingen en de nacontroles al lang voorbij zijn. Veel langetermijneffecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat. De oncologiefysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme goed op de hoogte van deze langetermijneffecten.

Oncologische revalidatie:

Onze collega’s Yvonne en Lotte bieden jou graag een trainingsprogramma van achttien weken aan, dat erop gericht is om jouw conditie, spierkracht en vaardigheden te verbeteren na operatie, bestralingen of behandeling met chemotherapie. Het is een zorg-op-maat programma, wat betekent dat er duidelijk rekening wordt gehouden met je eigen mogelijkheden op dat moment.

Je kunt bij ons terecht komen via je behandeld specialist, oncologie/mammacare verpleegkundige, of je eigen huisarts.

Voor meer informatie over jouw mogelijkheden bij het herstellen van kanker, neem dan contact op met onze specialisten:

Onze specialisten

Om de kennis up-to-date te houden zijn Yvonne en Lotte aangesloten bij:

Fysiotherapie Netwerk Oncologie:www.fyneon.nl
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie: www.nvfl.nl
Interdisciplinaire Samenwerking Oncologische Zorg Zuidoost Nederland (ISOZzon)