Health Check

De Fysio Health Check

De Health Check is een onderzoek waarbij risicofactoren op het gebied van voeding, overgewicht, inactiviteit, lichamelijke belastbaarheid en stress in kaart gebracht worden.
 

Persoonlijk testverslag

Alle gegevens die wij verzamelen worden softwarematig verwerkt tot een persoonlijk testverslag. In het adviesgesprek worden de testresultaten ten opzichte van de norm besproken en worden er naar aanleiding van de resultaten adviezen gegeven.
 
U kunt zich 's morgens telefonisch bij ons aanmelden voor de Fysio Health Check. Geef dan aan dat het om de Health Check gaat. Tel.: 035 52 311 44  Bij de telefonische aanmelding kan meestal direct een afspraak worden gemaakt.
 

Uitvoering van de Health Check

Na kennismaking met uw fysiotherapeut wordt gestart met een vragenlijst over uw algehele gezondheid, eventuele lichamelijke klachten, leefgewoonten, voeding, stress en stressbeleving. Daarna worden de volgende tests en metingen uitgevoerd:
  • Lichaamslengte/gewicht/BMI
  • Buikomvang/vetpercentage
  • Bloeddruk
  • Conditiietest
  • Krachtmetingen
  • Lenigheidstest
  • Bepaling waarde bloedglucose
  • Bepaling cholesterolwaarde
 Na afloop bespreekt de fysiotherapeut de resultaten met u.
 

Voordelen

  • Een eenmalig en vrijblijvend advies bij uw fysiotherapeut
  • U krijgt een goede indruk van uw gezondheid en eventuele risico’s