Parkinsonnet

Marloes van Riemsdijk is  speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. Marloes werkt nauw samen met de  andere Parkinson zorgverleneers en zij werkt  ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.
 
Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling.
 
De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.