Haptotherapie

Haptotherapie is een therapievorm die zich richt op u als persoon, niet op uw symptomen, en heeft als doel dat u zich (weer) positief kan verbinden met uzelf en uw omgeving. De therapie richt zich op problemen op het raakvlak van lichamelijke en psychische klachten. Wanneer er geen balans bestaat tussen gevoel en verstand, tussen wat u moet of wilt en wat u kunt, kunnen allerlei lichamelijke en/of psychische klachten ontstaan.
Binnen het team van het MTC Huizen wordt de haptotherapie verzorgd door Carla Vreeman.
 

Cliëntervaringen

'Door een uitdagende baan en mijn verantwoordelijkheidsgevoel raakte ik in een burn-out. Ik was uit balans was en mezelf kwijt. De huisarts verwees mij naar haptotherapie. De website van MTC Huizen sprak me aan.
De gesprekken met Carla hebben mij weer in contact gebracht met mezelf. De oefeningen hebben mij geholpen weer te voelen hoe mijn lichaam voelt. De aandacht en inleving die Carla geeft, is als een warme deken. Door haar heb ik een stukje wat ik kwijt was van mezelf teruggevonden. En dat is me heel erg dierbaar.' (E.B.)
 
Ik heb Carla leren kennen als een ervaren professional met een groot empathisch vermogen. Zij past zich aan het tempo en de behoefte van jou als cliënt. In de samenwerking met Carla heb ik geleerd om de signalen die mijn lichaam geeft eerder te herkennen. Er is daardoor een betere balans ontstaan, zowel lichamelijk als geestelijk. (D.P.)
 

Indicaties

Haptotherapie kan u, door middel van aanraking en lichaamsgerichte oefeningen, helpen bij problemen op het gebied van:
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, 
 • Burn-out klachten
 • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of wat je bezielt (zingevingvraagstukken)
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
 • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
 • Overbelast zijn.
 
U wordt zich door deze begeleiding weer bewust van uw lichaam en van de signalen die er zijn.  Door die bewustwording leert u:
 • luisteren naar uzelf en daar gehoor aan geven
 • eigen grenzen voelen en bewaken
 • duidelijk durven en kunnen zijn
 • meer vertrouwen op wat u voelt en vanuit uw gevoel reageren
 • problemen onder ogen zien en er gevoelsmatiger mee om gaan
 

Contra-indicaties

Mensen met ernstige psychische of persoonlijkheidsstoornissen
 

Vergoeding

U kunt de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk declareren bij uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent. Carla Vreeman is lid van de Vereniging van haptotherapeuten (VVH). De precieze hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Op de website van de beroepsverenigingen VVH  vindt u naast algemene informatie ook informatie over de vergoedingen:  www.haptotherapeuten-vvh.nl
 

Afspraak

Indien nog verdere vragen heeft of indien u een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met het algemeen nummer van het MTC Huizen: 035 5241389.