Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapie in de thuiszorg is een vorm van gespecialiseerde fysiotherapie bedoeld voor mensen die graag (ondanks lichamelijke beperkingen) zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.
 
U komt in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:
 • Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer op durft
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wilt blijven zorgen, goed wilt leren omgaan met uw beperking
Thuiszorgfysiotherapie is daarom juist gericht op:
 • Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking
 • Chronisch zieken
 • Mantelzorgers, partners of familieleden
 
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt rechtstreeks de hulp van een fysiotherapeut in de Thuiszorg inroepen. Ook op indicatie van de huisarts, specialist, praktijkondersteuner of de wijkverpleging kunt u verwezen worden naar de fysiotherapeut in de Thuiszorg.
 
Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is.De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken.
 
Uw fysiotherapeut werkt nauw samen met Groepspraktijk Huizen, Thuiszorg organisaties in Huizen, Tergooi ziekenhuis, Woon en Zorg Centrum De Bolder en Voor Anker.
 
De behandeling kan bestaan uit:
 • Valpreventie/valtraining
 • Oefenen van activiteiten uit het dagelijkse leven
 • Advisering t.a.v. risicosituaties
 • Inzetten van (loop)hulpmiddelen
 • Spierversterkende- en balansoefeningen