skip to Main Content
Bel 035 - 52 413 89

MTC Huizen wil u kwalitatief goede zorg leveren, die bijdraagt aan uw gezondheidswinst. MTC Huizen biedt u duidelijkheid over die kwaliteit met:

  • geregistreerde fysio- en oefentherapeuten
  • het HKZ certificaat voor kwaliteit van dienstverlening
  • aansluiting bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De kwaliteitscyclus kunnen wij verbeteren met uw ervaringen met onze praktijk, daarom laten wij continu de patiënttevredenheid meten.

Uw privacy wordt beschermd door uw dossier in een beveiligd computersysteem te beheren. Voor uw eventuele klacht heeft MTC Huizen een klachtenregeling getroffen en is de praktijk lid van de klachtencommissie van het Keurmerk. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Geregistreerde Fysio- en Oefentherapeuten

Alle Fysiotherapeuten van MTC Huizen zijn ingeschreven bij het Keurmerk en voor hun specialisatie in het desbetreffende deelregister. De oefentherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het HKZ-keurmerk: garantie voor kwaliteit van dienstverlening.

MTC Huizen is sinds november 2009 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat onze praktijk voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria en een goed werkend kwaliteitssysteem heeft. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit en geeft aan dat MTC Huizen het werk zodanig georganiseerd heeft, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

 

Keurmerk Fysiotherapie

MTC Huizen is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit Keurmerk is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken.
Hierdoor werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen.