skip to Main Content
Bel 035 - 52 413 89

MTC Huizen wil u kwalitatief goede zorg leveren, die bijdraagt aan uw gezondheidswinst. MTC Huizen biedt u duidelijkheid over die kwaliteit met:

  • geregistreerde fysio- en oefentherapeuten
  • het HKZ certificaat voor kwaliteit van dienstverlening
  • het predicaat Pluspraktijk voor goede zorgverlening.

De kwaliteitscyclus kunnen wij verbeteren met uw ervaringen met onze praktijk, daarom laten wij continu de patiënttevredenheid meten.

Uw privacy wordt beschermd door uw dossier in een beveiligd computersysteem te beheren. Voor uw eventuele klacht heeft MTC Huizen een klachtenregeling getroffen en is de praktijk lid van de klachtencommissie van het KNGF. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Geregistreerde Fysio- en Oefentherapeuten

Alle Fysiotherapeuten van MTC Huizen zijn ingeschreven bij het Centraal Kwaliteits Register fysiotherapie en voor hun specialisatie in het desbetreffende deelregister. De oefentherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het HKZ-keurmerk: garantie voor kwaliteit van dienstverlening.

MTC Huizen is sinds november 2009 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat onze praktijk voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria en een goed werkend kwaliteitssysteem heeft. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit en geeft aan dat MTC Huizen het werk zodanig georganiseerd heeft, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het PlusPraktijk: predicaat voor kwalitatief goede zorgverlening.

MTC Huizen is Pluspraktijk voor Zilveren Kruis. Dit predicaat verdient MTC Huizen, omdat de praktijk niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar aantoonbaar een stapje verder gaat.