skip to Main Content
Bel 035 - 52 413 89

Je mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met je omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je behandelend fysiotherapeut zelf of, als je dat prettiger vind, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien je dat prettig vindt, kan je iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om je klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan je gebruik maken van een klachtenprocedure volgens Wkkgz. Aan de praktijk is een onafhankelijk klachtenfunctionaris verbonden die je bij kan staan. Desgewenst is het mogelijk om aan Carla Vreeman meer informatie te vragen.

Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vind je in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vind je ook op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) (www.kngf.nl)