Fysiotherapeuten MTC komen in beweging voor eerlijker contract

08-10-2018

Woensdag 10 oktober komen fysiotherapeuten landelijk in beweging voor een eerlijker contract met de zorgverzekeraars. Ook wij sluiten ons aan bij deze actie en willen u met deze brief graag uitleggen waarom.
 

De marktwerking in de zorg heeft geleid tot te veel macht van de zorgverzekeraar, waardoor regelgeving en bureaucratie leiden tot grote druk bij de fysiotherapeuten. Dit gaat ten koste van het werkplezier en de tijd die wij aan u kunnen geven. Volgens de actiegroep Fysiotherapie overweegt zelfs 25% van de beroepsgroep te stoppen als gevolg van de toegenomen administratieve lasten.  
 

Minder macht door de zorgverzekeraar
Hoewel er sprake is van een vrije markt is daar bij het afsluiten van de contracten met de zorgverzekeraars weinig van te merken. Zo stellen zorgverzekeraars eisen in hun contracten waar veel weerstand tegen bestaat aan de kant van de fysiotherapeuten. 
Een voorbeeld hiervan is het uitvragen van de cliënttevredenheid. Natuurlijk vinden wij het belangrijk uw mening te horen om zo onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren, maar de meeste zorgverzekeraars verplichten ons deze onderzoeken af te laten nemen door specifieke instanties. Hieraan zijn kosten verbonden, die niet worden gecompenseerd in het behandeltarief.  Daarnaast stelt een aantal zorgverzekeraars hoge eisen als het gaat om het aantal verzonden tevredenheidsonderzoeken terwijl wij hier maar deels invloed op hebben. Niet iedereen wil of kan immers meewerken aan een tevredenheidsonderzoek.Maar als de praktijk niet aan deze eis voldoet, wordt een lager tarief per behandeling uitbetaald. 
 

Eerlijke beloning
Daarnaast is er, ondanks de vrije markt, geen enkele onderhandeling over de hoogte van het behandeltarief mogelijk. De zorgverzekeraar bepaalt het tarief en wij hebben slechts ‘te tekenen bij het kruisje’. Het tarief is al jaren onvoldoende kostendekkend en al ruim 10 jaar niet verhoogd of geïndexeerd.
Verder is de werkdruk van onze medewerkers zeer hoog. Vastgesteld is dat een fysiotherapeut in een eerstelijns praktijk - zoals MTC Huizen - gemiddeld 25 % van zijn werktijd extra in eigen tijd onbetaald administratief werk verricht. Wij zouden onze medewerkers daarvoor graag een eerlijke beloning bieden, dat is echter gezien de huidige tarieven onmogelijk. 
 

Contracten 2019
Omdat er feitelijk sprake is van een vrije markt hebben veel fysiotherapiepraktijken, waaronder het MTC Huizen, dit jaar de zorgverzekeraar een contractvoorstel gedaan met daarin minder regels en een kostendekkend tarief.  De zorgverzekeraars geven echter aan hier niet op in te “kunnen gaan” en bieden hun onveranderde contracten aan met zelfs nog hogere eisen dan vorig jaar en weer met een onveranderd tarief. Van een eerlijke onderhandeling is dan ook tot op heden geen sprake.    Komende periode gaan wij ons beraden wat te doen met contracten voor 2019. Wij hopen dat de zorgverzekeraars hun eisen en tarieven alsnog aanpassen, maar de verwachting is dat dit niet zal gebeuren.………………

 

WIJ KIEZEN ERVOOR OM NIET NAAR DE ACTIEDAG TE GAAN OM DE ZORG DOOR TE KUNNEN LATEN GAAN, MAAR WILLEN WEL ONZE STEM LATEN HOREN MIDDELS DEZE BRIEF.